Aktualności

13cze
Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt: III CZP 17/17).

 

Źródło: sn.pl