Aktualności

20lut
Najem auta zastępczego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia - tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2019 roku, sygn. III CZP 84/18.