Aktualności

27lip
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE
Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy - tak stanowi Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 29/17 .
 
źródło: sn.pl