Aktualności

01gru
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn.. akt: III CZP 77/16:

"Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody, przysługującego poszkodowanemu wobec pracodawcy, nie wyłącza zastosowania art. 120 § 1 k.p."

 

źródło: sn.pl