Aktualności

29maj
Odszkodowanie po wypadku

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie o sygn. akt: III CZP 63/15: "Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c).  

sn.pl