Aktualności

17sty
Roszczenia z art. 140 § 1 k.r.o.

Roszczenie przewidziane w art. 140 § 1 k.r.o. nie jest roszczeniem o świadczenie alimentacyjne - tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 16 grudnia 2015 roku, sygn. akt: III CZP 77/15.

 

źródło: sn.pl