Aktualności

17wrz
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZBĘDNEJ NA CELE PUBLICZNE

Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale składu 7 sędziów z dnia 15 września 2015 r., sygn. akt: III CZP 107/14, że umowa sprzedaży wywłaszczonej nieruchomości oraz umowa ustanowienia użytkowania wieczystego na takiej nieruchomości nie są nieważne z powodu ich zawarcia z naruszeniem art. 69 ust. 1 i art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.).

 

Źródło:

sn.pl