Aktualności

28lis
Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych

Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym osoby prawnej, gdy powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczone przed jej ustaniem (art. 448 w zw. z art. 445 § 3 i w zw. z art. 43 k.c.). Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 listopada 2017 roku, sygn. akt: III CZP 43/17.

 

Źródło:

sn.pl