Aktualności

27mar
Zadośćuczynienie za krzywdę dla najbliższych poszkodowanego
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt: III CZP 69/17:

​"Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który

na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu."

 

źródło: www.sn.pl