Specjalizacje

Adwokat Tomasz Biały jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa, w tym prowadzeniu sporów sądowych.  Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i  windykacji należności. Do jego stałej praktyki należy również zaliczyć bieżącą obsługę przedsiębiorców. Poza tym prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego (sprawy alimentacyjne i rozwodowe), prawa karnego (w szczególności sprawy dotyczące wypadków drogowych), prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa gospodarczego. Kancelaria współpracuje z kancelariami adwokackimi z terenu całej Polski.