Specjalizacje

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria specjalizuje się m.in. w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (sprawy o zapłatę); zakładaniu spółek prawa handlowego; dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, opiniowaniu i sporządzaniu umów.