Specjalizacje

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:

szkód osobowych - m.in. zadośćuczynia za doznaną krzywdę w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby bliskiej, odszkodowania i renty w związku z kosztami leczenia, renty z tytułu utraty zdolności do pracy,

szkód rzeczowych - m.in. odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu i utratą jego wartości, odszkodowania za rzeczy uszkodzone w trakcie wypadku (np. laptop, telefon komórkowy),

szkód związanych z ustanowieniem służebności przesyłu - m.in. odszkodowanie ze względu na posadowienie sieci przesyłowych na działce (słupów, rurociągów),odszkodowania w związku z obniżeniem wartości działki oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki w okresie poprzedzającym ustanowienie służebności przesyłu.