Specjalizacje

Sprawy administracyjne

Kancelaria specjalizuje się m.in. w sporządzaniu odwołań od decyzji oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie; zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.