Specjalizacje

prawo karne wykonawcze

Kancelaria specjalizuje się m.in. w obronie skazanych w postępowaniu wykonawczym (przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania); w sporządzaniu wniosków dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.