Specjalizacje

prawo karne, karno-skarbowe i wykroczeń

Kancelaria specjalizuje się m.in. w obronie w postępowaniu przygotowawczym (tymczasowe aresztowanie) i sądowym; reprezentowaniu pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (w tym dochodzeniu roszczeń pieniężnych od sprawców).