Specjalizacje

Sprawy pracownicze

Kancelaria specjalizuję się m.in. w sprawach dotyczących sporów wynikających ze stosunku pracy; ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,  odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.